skip to Main Content

Stijlen herstellen

De nieuwe Stijlen herstellen functie repareert de stijlen in een document die corrupt zijn geraakt. Dit kan gebeuren wanneer meerdere personen tegelijkertijd in een document werken of wanneer u een document ontvangt die is bewerkt door een derde partij.

We bieden drie verschillende opties aan om stijlen te repareren. Deze zijn beschikbaar vanaf versie 23.2.2 van onze dStyle365/LegalWord365 software.

 

  1. Handmatig stijlen repareren

Wanneer u kiest voor deze optie dan krijgt een pop-up venster te zien die u automatisch de locatie laat zien waar de dStyle365/LegalWord365 MasterTemplates worden bewaard:

 

Vanaf hier kunt u het correcte MasterTemplate selecteren en op Open klikken. De stijlen, zoals ze gedefinieerd staan in het gekozen MasterTemplate worden automatisch over het document gekopieerd. Hierdoor worden de stijlen in het document die corrupt zijn vervangen door de stijlen zoals ze in het MasterTemplate bekend zijn.

 

  1. Automatisch stijlen herstellen

De tweede optie van de Stijlen herstellen functie is Automatisch stijlen herstellen. Deze functie zoekt automatisch het template dat gebruikt is om het document te maken en repareert de corrupte stijlen op basis van de bekende stijlen in het gebruikte template. Als het document met corrupte stijlen bijvoorbeeld gebaseerd is op het brief template, dan kopieert deze knop automatisch de stijlen van het brief template over het document. Indien dStyle365/LegalWord365 niet in staat is te bepalen welk template gebruikt is dan krijgt u hetzelfde pop-up venster te zien als bij optie 1 Handmatig stijlen repareren:

 

Vanuit dit scherm kunt u het correcte MasterTemplate selecteren. Klik op open en de stijlen zoals ze gedefinieerd staan in het gekozen MasterTemplate worden over het document gekopieerd om de corrupte stijlen te herstellen.

In sommige gevallen is de software niet in staat te achterhalen welk template is gebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u het document ontvangt van een derde partij en het document in beginsel geen dStyle365/LegalWord365 document is.

Voor beheerders:

Voor de optie Stijlen automatisch herstellen is het mogelijk om een ​​ander standaardsjabloon in te stellen dan het MasterTemplate in de situatie dat het gebruikte originele sjabloon niet door het systeem kan worden bepaald. Dit kan handig zijn in situaties waarin de MasterTemplate niet de juiste is of als u liever niet hebt dat gebruikers vrijelijk documenten en sjablonen kunnen selecteren om een ​​document met beschadigde stijlen te herstellen. Wilt u hulp bij deze optie, neem dan contact op met Documentaal, zodat wij u door de procedure kunnen begeleiden.

 

  1. Herstellen brief

De derde optie, Repareer brief, is beschikbaar om de optie te demonstreren om specifieke knoppen te hebben voor het gebruik van specifieke sjablonen om een ​​document te repareren (in dit geval de briefsjabloon). Het is mogelijk om de lijst met opties onder Stijlen herstellen uit te breiden met een of meerdere specifieke knoppen die elk de sjabloon aangeven die zal worden gebruikt om het document te herstellen. We hebben deze optie gecreëerd omdat sommige klanten meerdere MasterTemplates hebben voor verschillende situaties (juridische en niet-juridische documenten bijvoorbeeld) of meerdere templates met verschillende stijlen. We willen hen voorzien van de mogelijkheid om met een simpele klik op de knop de juiste optie te selecteren om een ​​document te repareren.

 

Een bijkomend voordeel in dit geval is dat deze optie ook kan worden gebruikt om eenvoudig de stijlen van uw bedrijf te importeren in een document dat oorspronkelijk van een derde partij afkomstig is en om te beginnen geen dStyle365/LegalWord365-document is.

 

 

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?

Staat het antwoord er niet tussen?
Neem contact op
Back To Top