skip to Main Content
  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Modellen en tekstfragmenten

Modellen en tekstfragmenten

Statisch model aanmaken

De documenten die als ‘Model’ worden gemaakt worden onderverdeeld in mappen. In de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster...

Tekst

Eenvoudig toevoegen van tekstblokken aan het document, het kan met de knop Tekst.   Ga in de ribbon naar de...

Tekstblok maken

Open het document waarin de tekst staat die in het tekstblok gezet moet worden of typ de tekst. Let op!...

Dynamisch model

Onder Dynamische modellen verstaan we bij Documentaal een combinatie van een template (brief, leeg document, rapport, processtuk) en content (tekstfragmenten,...
Back To Top