skip to Main Content
  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Instellen van de applicatie

Instellen van de applicatie

Instellen van de applicatie

Voor ieder aangemaakt document is het belangrijk dat vast ligt wie de opsteller ervan is. In de meeste gevallen bent...

Persoonlijk profiel – maken

Voor ieder aangemaakt document is het belangrijk dat vast ligt wie de opsteller ervan is. In de meeste gevallen bent...

Persoonlijk profiel – standaard instellen

U kunt in het profielen center (het venster Profielen ) ook een standaard profiel aanmaken. Doel hiervan is, dat voor...

Centrale Profielen – maken

Uw organisatie kan er voor kiezen om de profielen van alle medewerkers centraal op te slaan en te beheren. Dit...

Uw gegevens uit uw Active Directory (AD) ophalen

In het geval van de Active Directory is er een koppeling gelegd met dStyle365. Dat scheelt u invoerwerk per profiel,...

Taal en e-mail ondertekening

U kunt de taal voor de interface van Microsoft Office instellen. Deze instelling geldt dan voor alle ribbons, vensters, menu’s,...

Profielinstellingen voor Microsoft Outlook

Voor al dan niet digitaal onderteken van mails die u gaat versturen gebruikt u ook het venster Profielen, maar dan...

Add-ins uitgeschakeld door Microsoft

Als dStyle365 (LegalWord365) niet start, kan dit verschillende redenen hebben: dStyle365 (LegalWord365) kan de map “Shared”(of “Config”) niet vinden; Microsoft...

Uitgeschakelde add-in opnieuw activeren

Om bepaalde oorzaken, bijvoorbeeld het abrupt sluiten van Office, kunnen invoegtoepassingen worden uitgeschakeld. Werkt LegalWord365, dStyle365 of DMSforSharepoint niet meer,...

PKI signing

Met behulp van de PKI signing module kan een gebruiker een document laten ondertekenen met behulp van het PKI signing platform.

Werken met dStyle365 / LegalWord365 op verschillende locaties

Wanneer je op verschillende computers dStyle365 wilt gebruiken, wil je ook dat je persoonlijke instellingen beschikbaar zijn. De standaard locatie...
Back To Top