skip to Main Content

Gebruiker

Printcontrol instellen

In de diverse documentsoorten is ingesteld welk papiertype moeten worden gebruikt. Bijvoorbeeld de eerste pagina op briefpapier en de vervolgpagina’s...

Snel afdrukken

Door te klikken op de bovenste helft van de knop ‘Snel afdrukken’ zal een document direct worden afgedrukt, volgens de...

Afwijkend printen

In de praktijk komt het voor dat er van de standaard printinstellingen afgeweken moet worden. Klik daarvoor op de onderste...

Print control

Op welke papiertypes een document wordt afgedrukt, is ingesteld in het sjabloon. Het is echter mogelijk om dit te wijzigen....

Uitzonderingen

Beveiligde documenten Documenten gemaakt met dStyle kunnen altijd met behulp van PrintControl worden afgedrukt. Het kan echter voorkomen dat er...

Toevoegen, aanpassen en verwijderen van dia’s in PowerPoint

Toevoegen, aanpassen en verwijderen van dia’s Een PowerPoint presentatie bestaat gewoonlijk uit meer dan twee dia’s. Bovendien kennen dia’s in...

Tijdelijke aanduidingen gebruiken

In de diverse dia indelingen zijn ‘Tijdelijke aanduidingen’ toegevoegd. Deze aanduidingen bepalen op welke plaats een gebruiker bepaalde visuele elementen...

Instellen van de applicatie

Voor ieder aangemaakt document is het belangrijk dat vast ligt wie de opsteller ervan is. In de meeste gevallen bent...

Persoonlijk profiel – maken

Voor ieder aangemaakt document is het belangrijk dat vast ligt wie de opsteller ervan is. In de meeste gevallen bent...

Persoonlijk profiel – standaard instellen

U kunt in het profielen center (het venster Profielen ) ook een standaard profiel aanmaken. Doel hiervan is, dat voor...

Centrale Profielen – maken

Uw organisatie kan er voor kiezen om de profielen van alle medewerkers centraal op te slaan en te beheren. Dit...

Profielinstellingen voor Microsoft Outlook

Voor al dan niet digitaal onderteken van mails die u gaat versturen gebruikt u ook het venster Profielen, maar dan...
Back To Top