skip to Main Content

Algemene instellingen bij profielen

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Instellen van de applicatie
  4. Algemene instellingen bij profielen
  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Gebruiker
  4. Algemene instellingen bij profielen

U kunt de taal voor de interface van Microsoft Office instellen. Deze instelling geldt dan voor alle ribbons, vensters, menu’s, opties en dergelijke. Ook kunt u hier de talen vastleggen. Waar nodig selecteert u die voor de documenten die u maakt en beheert. De vaste gegevens, zoals bijvoorbeeld een aanhef, verschijnen dan automatisch correct in het document. Ook is dan automatisch de spellingscontrole aangepast aan de geselecteerde taal.

① Klik in het venster Profiles (Profielen) op het tabblad General settings (Algemene instellingen).

① Als u op de balk UI language (Gebruikersinterface taal) klikt, dan verschijnt een uitklapmenu. Hierin kunt u een andere taal kiezen voor onder meer alle functionaliteiten binnen Microsoft Office; in dit geval is English US (Engels) gekozen.
② Klik in het vakje om een vinkje te zetten voor de taal die u (ook) gaat toepassen in op te stellen documenten. Er verschijnt een blauwe balk ten teken dat u deze taal op dit moment selecteert. In dit voorbeeld is een vinkje gezet in het aanvinkvak voor de taal German (Duits).
③ Klik op de knop OK. Het venster Profiles (Profielen) sluit.

De taalinstelling voor de interface is standaard ingesteld voor uw organisatie. Het verdient de voorkeur deze niet te wijzigen, tenzij hiertoe dringende redenen bestaan. Het kan zijn dat door een taalinstelling te kiezen, Microsoft Office voor u onleesbaar en onbegrijpelijk wordt.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Back To Top