skip to Main Content

Statisch model maken

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Werken met dStyle
  4. Statisch model maken

Een bestaand document kan opgeslagen worden als statisch model, hierdoor is het beschikbaar in de Nieuw knop onder de map Model.

Een statisch model is een model dat niet meebeweegt met de configuratie van dStyle, Microsoft Office en de bedrijfsinstellingen zoals uw logo, adresgegevens, enz. Daarom heeft een statisch model nooit de voorkeur. Wij adviseren altijd om een dynamisch model te maken. Een dynamisch model beweegt wel mee en is daarom qua beheer altijd verstandiger.

Open het document dat een statisch model moet worden. Klik in de dStyle / LegalWord ribbon op de knop Opslaan en kies voor Opslaan als statisch model.

 

Het scherm Opslaan als model verschijnt. Kies op het tabblad Model de taal, type een naam en selecteer de map of submap waarin het model moet worden opgeslagen. Met Nieuwe folder kan een nieuwe map gemaakt worden.

Klik op het tabblad Opties om aan te vinken welke gegevens genegeerd moeten worden na het opslaan. Uw naam of de datum zijn bijvoorbeeld gegevens die meestal liever niet meegenomen worden naar het model. Klik op OK om het model op te slaan en het scherm te sluiten.

 

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Back To Top