skip to Main Content

Silent uninstall

Geef voor een de-installatie het volgende commando op met een verwijzing naar de installer van de versie op het werkstation.

msiexec -x “LegalWord 8.0.2214.1 (No Shared).msi” AI_CLEAN_RESOURCES_UNINSTALL=”0″

Het ‘AI_CLEAN_RESOURCES_UNINSTALL’ heeft de waarde ‘0’ voor het behouden van de persoonlijke userdata en ‘1’ voor het verwijderen van persoonlijke userdata. In bovenstaand voorbeeld blijven profielgegevens, favorieten, tekstfragmenten en modellen behouden, dit is aan te raden wanneer er een update van de software plaats vindt.

Voor het installeren via een commando is er een instructie te vinden via deze link.

Gerelateerde artikelen

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Back To Top