skip to Main Content

Register instellingen voor “dstyle.settings.xml

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Beheerder
  4. Register instellingen voor “dstyle.settings.xml
Instelling Instellingen
Location settings
PersonalFolderPath Voor het opslaan van persoonlijke instellingen, tekstelementen en modellen.
Default: %APPDATA%\Documentaal\
Deze map wordt gebruikt voor roaming profiles
TextElementTool_GlobalPath Pad naar bedrijfsbreed gebruikte tekstelementen
Standaard: SharedFolder\TextElements\Company
Dit wordt gebruikt voor gevalideerde tekstelementen, b.v. disclaimers, algemene voorwaarden
TextElementTool_PersonalPath Pad naar persoonlijke teksten
Standaard: PersonalFolderPath\Personal Textelements
Dit wordt gebruikt voor persoonlijke tekstelementen. Deze worden gebruikt in combinatie met roaming profiles
Global_BaseDirectory Pad naar bedrijfsbrede modellen
Standaard: SharedFolder\Models\Global
Dit wordt gebruikt voor bedrijfsbreed gebruikte modellen zoals aanbiedingen, marketing bladen.
Global_DepartmentDirectory Pad naar afdelingsbrede modellen
Standaard: SharedFolder\Models\Dept
Dit wordt gebruikt voor afdelingsspecifieke modellen
Global_PersonalDirectory Pad naar persoonlijke modellen
Standaard: PersonalFolderPath\Models\
Dit wordt gebruikt voor persoonlijke modellen. Deze worden gebruikt in combinatie met roaming profiles
CentralProfilesFileName Voor het delen van profielen in de organisatie
Standaard is leeg
ImageBankFolder Locatie pad voor afbeeldingen die worden gebruikt in corporate identity applications
Standaard: SharedFolder\Images\
Custom settings for connectors
DefaultFileName De standaard bestandsnaam instellen bij het opslaan van een document
Standaard: {Document.OurReference}
OutlookAddressList Instelling voor het gebruik van de juiste Outlook adreslijst
Standaard: local
CRM_Url URL voor appl pad
Standaard leeg
_ bijvoorbeeld http://crm.com/api/crm.asmx_
CRM_Username Gebruikersnaam voor Appl, laat blanco voor Windows authenticatie
CRM_Password Password voor CRM Appl, laat blanco voor Windows authenticatie
DMS_BaseUri URL voor DMS pad
Standaard leeg
bijv. https://DMSServer:80/api/DMS
DMS_Username Gebruikersnaam voor DMS voor Legal, laat blanco voor Windows authenticatie
SharePoint_AuthenticationMode Password voor SharePoint. Windows voor standaard AD login, Office365 for Office365 weblogin; Formulieren voor naam en  password login, en Unknown zal proberen toegang te zoeken.
MatterCode_Definition Formattering van de Matter code, standaard is: [ClientCode]_[MatterCode]

Gerelateerde artikelen

Back To Top