skip to Main Content

Maak presentatie

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. PowerPoint
  4. Maak presentatie
  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Gebruiker
  4. Maak presentatie

Net als in Word wordt het creëren van een nieuwe presentatie voorafgegaan door een dialoogscherm. Hierin kunnen variabele gegevens worden ingevuld en geselecteerd welke vervolgens in de presentatie worden geplaatst. Druk na het invullen van de informatie op de knop ‘OK’ om de nieuwe presentatie te genereren.

Een nieuwe presentatie bestaat standaard uit een titeldia en een vervolgdia. Er kunnen nu naar eigen voorkeur dia’s worden toegevoegd aan de presentatie.

Gerelateerde artikelen

Back To Top