skip to Main Content

Administratieve Instellingen

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Instellen van de applicatie
  4. Administratieve Instellingen
  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Gebruiker
  4. Administratieve Instellingen

Het instellingenbestand bevat verschillende delen:

Administratieve instellingen: deze instellingen bepalen hoe PrintControl omgaat met speciale situaties die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de toepassing.

DefaultPaperTypeID

PrintControl gebruikt dit om de standaard papiersoort in de verschillende dialoogvensters te selecteren. Voer de ID in van de papiersoort die standaard moet worden geselecteerd.

IgnoreMissingMappings
Wanneer dit is ingesteld op true, worden ontbrekende toewijzingen altijd genegeerd. In het geval dat deze instellingen onwaar zijn, wordt het instellingsdialoogvenster getoond en moet hij de toewijzingen selecteren.

BrokenDocumentAction
Deze instelling bepaalt wat er moet gebeuren met zogenaamde gebroken documenten. Een gebroken document is een document waarin de pagina-instelling een mix van normale instellingen (<1000) en papiersoorten (≥ 1000) bevat. Normaal gesproken kan dit alleen gebeuren wanneer de gebruiker het papier manipuleert in het dialoogvenster met pagina-instellingen van Word.

Vraag: niet geïmplementeerd

Standaard: Converteer niet-bestaande papiersoorten naar de standaard papiersoort.

Doorgaan: zet niet-bestaande papiersoorten om naar 0 (standaardwaarde in Word)

!— Administratieve instellingen —

DefaultPaperTypeID 1001 /DefaultPaperTypeID

IgnoreMissingMappings>false</IgnoreMissingMappings

!— Broken document action:

Doorgaan: zet niet-bestaande papiersoorten in het document om naar 0  (wanneer de papiertype ID minder is dan 1000);

Standaard: zet niet-bestaande papiertypes in het document naar de StandaardPapierTypeID (zie boven);

Vraag : Uitgesteld—

BrokenDocumentAction>Default</BrokenDocumentAction

!— Wanneer deze instelling op true is ingesteld, drukt de printopdracht altijd de verborgen tekst in het document af. —

PrintHiddenText>false</PrintHiddenText

Gerelateerde artikelen

Back To Top