skip to Main Content

Modellen

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Modellen

Statisch model aanmaken

De documenten die als ‘Model’ worden gemaakt worden onderverdeeld in mappen. In de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster...
  • 0

Dynamisch model

Onder Dynamische modellen verstaan we bij Documentaal een combinatie van een template (brief, leeg document, rapport, processtuk) en content (tekstfragmenten,...
  • 0
Back To Top